Menu

Quán quân sáng tạo của UNDP sắp sang Việt Nam giao lưu về 4.0

0 Comment

Robot, Quán quân sáng tạo của Chương trình tăng trưởng Liên hợp quốc (UNDP) sẽ là khách mời đặc thù của Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 và Diễn đàn đắt tiền Tầm nhìn và chỉ tiêu tăng trưởng đột phá trong bối cảnh cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương công ty ngày 12 và 13/7.

Robot này sẽ bàn thảo trực tiếp với những diễn giả và có bài nhắc ngắn về những vấn đề mới của cách mệnh công nghiệp 4.0, như các vấn đề tự động hóa và thách thức cho sự tăng trưởng.

Nếu như năm ngoái, Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Phát triển công nghiệp sáng tạo – Smart Industry World 2017 do Ban Kinh tế Trung ương công ty được xem như sự gợi mở, khai phá về 4.0 thì diễn đàn năm nay sẽ hướng tới kế hoạch phải cụ thể hoá chính sách cho từng ngành nghề, từng đối tượng bị ảnh hưởng.

Đây là sự kiện về 4.0 ban sơ của Việt Nam có sự kết hợp giữa Chính phủ và Ban Kinh tế trung ương. Sự kiện sẽ gồm 1 phiên diễn đàn đắt tiền, cùng 5 hội thảo chuyên đề đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể như thành thị sáng tạo, cung cấp sáng tạo, bước tiến trong ngành nghề nguồn vốn – nhà băng, hay những biện pháp cho nông nghiệp sáng tạo.

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ở vai trò chủ trì và khoảng 1.800 đại biểu với nhiều chuyên gia đầu ngành nghề về khoa học và AI trên toàn cầu. Sự kiện cũng dành riêng 1 phiên hội thoại chính sách, nằm trong phạm vi diễn đàn đắt tiền. Phiên hội thoại này có sự tham dự của các diễn giả đến từ các công ty quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổ chức tăng trưởng công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), World Bank, các chuyên gia đắt tiền về AI cùng các Bộ trưởng phía Việt Nam.

Với những phiên luận bàn chuyên đề, không chỉ có các quan niệm của chuyên gia, lãnh đạo các Bộ, ngành nghề liên đới mà còn có sự đóng góp của những đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực này. Đó là Viettel, FPT, Schneider Electrics trong phiên luận bàn về thành thị sáng tạo, Bosch, VinFast, Siemens về cung cấp sáng tạo, Samsung, CA Technologies, VinaCapital trong phiên luận bàn về nguồn vốn – nhà băng…

Minh Sơn