Khách hàng mua điện đăng ký qua mạng từ 21/12Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ 21/12 tập đoàn này triển khai cung cấp 100% nhà sản xuất điện trực tuyến. “Khách hàng ngồi nhà là có thể thực hành các thương lượng cung cấp điện phê duyệt Internet mà không cần phải tới các trọng tâm điện lực như trước”, ông Đặng Hoàng An – Tổng giám đốc EVN cho biết.

Theo vị này, việc cung cấp 100% nhà sản xuất điện trực tuyến sẽ giúp tập đoàn tăng tiến năng suất cần lao, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa anh chị và cán bộ ngành nghề điện. Khách hàng sẽ thực hành thao tác đăng ký dùng điện trên các thiết bị kết nối Internet theo “cơ chế 1 cửa” từ khi kết nạp đến chấm dứt nhà sản xuất, anh chị đến địa điểm thương lượng không quá 1 lần.

“Ngành điện luôn muốn đổi thay nhận thức tư duy ngành nghề điện là độc quyền vô cớ từ ngay trong cán bộ, viên chức để hướng đến dùng cho anh chị (người dân và tổ chức). Càng thuần tuý hồ sơ, ứng dụng công nghệ vào nhà sản xuất, sẽ giảm được thụ động khi anh chị phải tiếp xúc với viên chức”, ông An kể.

EVN triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến từ tháng 12/2017.

EVN triển khai cung cấp 100% nhà sản xuất điện trực tuyến từ tháng 12/2017.

So với thời kì cung cấp nhà sản xuất trước đây, quy trình cấp điện mới sẽ rút ngắn còn 3 ngày tại các thị thành, quận, xã và 5 ngày tại địa bàn nông thôn, sau khi anh chị đăng ký trực tuyến thành công trên trang web chính thức của tập đoàn hoặc tại cổng giao du điện tử của 63 tỉnh, thị thành.

Đến nay doanh nghiệp này đang cung cấp điện trực tiếp tới trên 25,6 triệu anh chị trên cả nước với 99,98 % xã, xã, xã có điện và 11 quận đảo.

Kết quả thực hành giám định độc lập cho thấy, chừng độ chấp nhận của anh chị bình quân toàn EVN đã tăng dần qua theo thời kì. Năm 2013 điểm bình quân là 6,45, năm 2014 là 6,9 điểm, năm 2015 là 7,27 đến năm 2016 là 7,69 điểm. Với mức điểm từ 7 trở lên được ghi nhận đã tạo được sự chấp nhận của anh chị.

Anh Minh