Hàng trăm đối tác, tài xế Grab bị kiểm tra thuếTại Việt Nam, các tài xế của Grab ký thỏa thuận để chạy GrabCar qua 1 pháp nhân là tổ chức, tổ chức chuyên chở hoặc liên minh xã. Ngoài trả hoả hồng 20% cho Grab, các tài xế cũng phải nộp thuế theo tỷ lệ % cho các liên minh xã là đối tác của tổ chức này.

hang-tram-doi-tac-tai-xe-grab-bi-kiem-tra-thue

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội chỉ đạo các chi cục rà soát kỹ việc thực hành bổn phận thuế của các đối tác Grab.

Mới đây, Cục Thuế Hà Nội vừa buộc phải các chi cục Thuế rà soát việc xuất hoá đơn và diễn biến thực hành bổn phận thuế của các tổ chức là đối tác của Grab tại Việt Nam.

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội cũng chỉ đạo các tổ chức rà soát, đôn đốc việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho tài xế khi trả tiền thu nhập cho các tư nhân tham dự buôn bán chuyên chở theo quy định.

Theo quy định các đối tác của Grab phải khai nộp thuế VAT, thuế thu nhập tổ chức với phần kế quả buôn bán được chia từ hoạt động buôn bán chuyên chở theo thỏa thuận liên minh buôn bán theo tỷ lệ thuế VAT 3%, thuế thu nhập tư nhân 1,5%.

Theo văn bản gửi các chi cục Thuế, Thuế Hà Nội cho biết đã được Cục Thuế TP HCM cung cấp tin tức về kế quả buôn bán san sớt của Grab với các đối tác trong năm 2015, 2016. Trong số 200 đối tác này, nhiều tổ chức, liên minh xã có kế quả buôn bán san sớt trong năm 2016 tới hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, ông Đặng Duy Khanh, Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế cho biết, tổng kế quả buôn bán của Grab các năm 2014, 2015 và 2016 là 1.755 tỷ đồng. Từ khi hoạt động vào tháng 2/2014 đến nay, Grab cho biết lỗ lũy kế hơn 938 tỷ đồng.

Thanh Thanh Lan